HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

Đăng lúc: 00:00:00 30/09/2023 (GMT+7)

Thực hiện theo công văn số 2657/HDLT-SGDĐT- Công đoàn ngành ngày 31 tháng 8 năm 2023 Hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị CBCC, VC và hội nghị NLĐ trong ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa; Được sự đồng ý của lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy, trường mầm non Thị trấn tổ chức Hội nghị VC- NLĐ năm học 2023-2024; Hội nghị đã diễn ra trong thời gian ½ ngày với các nội dung trọng tâm như: Báo cáo KĐ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC, VC, NLĐ năm 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023- 2024. Báo cáo Kiểm điểm của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ, thực hiện quy chế dân chủ trong trường học. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và các cuộc vận động trong năm học 2022-2023. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023; phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025. Thông qua dự thảo quy chế quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 04/2015/ND-CP. Hội nghị đã tiến hành Thảo luận rất sôi nổi với 8 ý kiến tham luận, các tham luận đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong năm học. Hội nghị cũng đã Bầu ra được Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 với 3 đồng chí. Để hoàn thành nhiệm vụ của năm học thì việc “Phát động phong trào thi đua - Đăng ký thi đua - Ký giao ước thi đua giữa người đứng đầu và tổ chức công đoàn của nhà trường” là vấn đề quan trọng của Hội nghị. Hội nghị khép lại với những chỉ tiêu, giải pháp một cách cụ thể và trở thành NGHỊ QUYẾT của năm học, từ đó tập thể Cán bộ giáo viên, nhân viên luôn cố gắng không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.

z4739576137773_65c4bdb5b223b2a81bdee69cee9a99a9.jpgz4739576145084_6f9d0f2c6694d9f757457423fcd8321a.jpgz4739883074893_6891dda2e8dd2a5bb534378a061ea3f4.jpgz4739883080692_9fd95f7ac30415f1a8a7e6f02f0c8d8e.jpgz4739883054231_75826d0375fb20b3803809965a932190.jpgz4739883067970_474b86757d0ea6a88afd0727a691c9ad.jpgz4739883034984_d4d1cb6768dc9023686c46fd4dc94ad4.jpgz4739883029769_d7a2e9db8dde2a87e1bae48b1f23f967.jpgz4739883027407_1bcbcd267997e6ecae7976456b05e46e.jpgz4739883025469_4e331cd9c7f50572cea8a8fa70cc9187.jpgz4739968784475_4043099d85b2853ced1b40bfa7f07ab1.jpgz4740797623031_cc2c5ddcd3c5bd50e3679e7802699f26.jpg 
Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 24819